SBB Care in Development

Wat doet SBB

SBB biedt al 42 jaar steun

De Stichting Bisschop Bekkers (SBB) wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefsituatie van mensen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Ook zij verdienen een menswaardig leven en de kans hun capaciteiten te ontplooien. SBB ondersteunt projecten in Afrika, AziŰ, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Daarbij wordt geen onderscheid naar levensovertuiging gemaakt.

De aanvragen die ons bereiken zijn heel verschillend. Het kan gaan om de aanschaf van aangepast speelmateriaal, om het financieren van een bus om kinderen naar een dagverblijf te brengen, om een bijdrage aan de bouw van een recreatiezaal of om de vertaling van een basisboek over autisme in de plaatselijke voertaal.

Onze inzet is echter steeds dezelfde. Door onze onafhankelijkheid en kleinschaligheid kunnen we snel en concreet hulp bieden. Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers, zodat bijna alle gelden ten goede komen aan de projecten. Deze vrijwilligers hebben verschillende deskundigheden. Sommigen werken op bestuurlijk of economisch terrein, anderen zijn deskundig in ontwikkelingswerk of de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap of een ontwikkelingsachterstand. Ook maken ouders van kinderen met een handicap deel uit van het bestuur.

logo sbb

Wij hebben u nodig

Het grootste deel van het oorspronkelijke kapitaal van de stichting is inmiddels (goed) besteed. Daardoor is SBB meer en meer afhankelijk geworden van donateurs en schenkingen. Zonder uw bijdrage kunnen wij ons werk niet voortzetten.Praktische informatie

Nieuwsbrief Zorg:

Twee maal per jaar worden donateurs en ge´nteresseerden ge´nformeerd over de activiteiten van SBB door middel van de "Nieuwsbrief Zorg".

Aanvraag project:

Aanvragen van een project gaat met behulp van een checklist, welke in te vullen is via deze website.

Giften en nalatenschappen:

Giften en legaten zijn zeer welkom. Deze kunnen overgemaakt worden naar - giro: 224466 of - bank: 22.51.84.613 ten name van Stichting Bisschop Bekkers.

Bereikbaarheid:

Voor meer informatie over de Stichting Bisschop Bekkers kunt u terecht op: Stichting Bisschop Bekkers Postbus 77 3410 CB Lopik telefoon: (00 31) 0348 557679 fax: (00 31) 0348 557642 e-mail: sbbinfo@sbb-info.nl© 2006-2008 www.mijn-eigen-website.nl