SBB Care in Development

Projecten aanvragen

De Stichting Bisschop Bekkers (SBB) heeft tot doel de nagedachtenis in stand te houden van bisschop W.M. Bekkers (1908 Ė 1966) van ís-Hertogenbosch door volgens zijn gedachtegoed te handelen. De Stichting beheert een fonds dat zich richt op het geven van financiŽle steun aan in principe kleinschalige projecten ten behoeve van mensen met een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking zodat deze zich beter kunnen ontwikkelen en ontplooien. De steungerichte aandacht van SBB gaat uit naar landen in Afrika, AziŽ, Midden- en Zuid-Amerika. Sinds 2000 wordt in toenemende mate ook financiŽle steun verleend aan projecten in Midden- en Oost-Europa. SBB zal aanvragen voor financiŽle steun toetsen op basis van een aantal voorwaarden en criteria. Verzoeken daartoe dienen derhalve helder en gefundeerd gepresenteerd te worden middels onderstaande checklist.

Name:
Adres:
Telefoon nummer:
Fax nummer:
Email Address:
Website:
Contactpersoon:
Rekening nummer:
IBAN-nr:
Naam begunstigde:
Adres begunstigde:
Postcode en plaats:
Land:
BIC/Swift-adres:
Banknaam:
Adresbank:
Postcode/Plaats bank:
Land bank:
Vermeld het land (evt. regio/stad) waar het project wordt ontwikkeld.
Op wat voor soort activiteiten is het project gericht?
Geef een beschrijving van de activiteiten.
Vermeldt hieronder het bedrag dat u bij SBB aanvraagt.
Wat is het tijdsbestek waarbinnen het beoogde project of plan gerealiseerd kan worden?
Ter verduidelijking van hoe de plannen er concreet uit gaan zien voor zover van toepassing, worden bijgevoegd?
Is er een verzoek om finaciele steun eveneens gedaan bij een andere organisatie? Nee
Ja
Heeft u al eerder een verzoek om financiele steun bij SBB ingediend? Nee
Ja

Giften en nalatenschappen:

Giften en legaten zijn zeer welkom. Deze kunnen overgemaakt worden naar
- giro: 224466 of
- bank: 22.51.84.613
ten name van Stichting Bisschop Bekkers.© 2006-2008 www.mijn-eigen-website.nl