SBB Care in Development

"Bijdragen aan de totstandkoming en verbetering van voorzieningen voor zorg en welzijn in arme landen"

Welkom

De Stichting Bisschop Bekkers (SBB), die tot doel heeft het in stand houden van de ideologie van bisschop W.M. Bekkers van 's-Hertogenbosch door volgens zijn gedachtegoed te handelen, beheert sinds jaar en dag een fonds. Dit fonds richt zich op het verwerven en bestemmen van financiŽle steun aan of ten behoeve van mensen met een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking, met de bedoeling dat zij zich, door deze steun, beter kunnen ontplooien. Vanaf de jaren 90 en ook nu nog is de steungerichte aandacht van SBB exclusief gericht op 'arme' landen in vooral Afrika, AziŽ en Midden- en Zuid-Amerika. Sinds 2000 wordt in toenemende mate ook gekeken naar landen in Midden- en Oost-Europa.

Hulp bieden aan de hulp behoevende

foto5